INTRO

DUURZAME INZETBAARHEID

GOED PERSONEELSBEHEER

PROFESSIONELE LEERGEMEENSCHAP

PROFESSIONELE

LEERGEMEENSCHAP

HOME / PERSONEEL / PROFESSIONELE LEERGEMEENSCHAP

Recent onderzoek naar het leren en ontwikkelen van leraren en schoolteams toont aan dat professionalisering en ontwikkeling een belangrijk thema is. Het Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing (ICLON) heeft onderzoek gedaan naar factoren die bepalend zijn in de ontwikkeling van leraren. Enkele conclusies: Naarmate collega’s samen leren -waarbij ze een actieve rol spelen bij het bepalen van doelen, thema’s, inhoud, opzet en methodieken- is de opbrengst groter. Wat er echt toe doet is dat de leraar zelf actief is tijdens professionaliseringsactiviteiten en participeert in vormen van onderzoekend leren.

 

Gelet op deze en andere actuele ontwikkelingen zal dit thema de komende jaren aan relevantie toenemen. Wij kiezen ervoor om dit thema gestalte te geven met behulp van het concept van de Professionele Leer Gemeenschap (PLG). Scholen kunnen met behulp van de PLG heel mooi handen en voeten geven aan nieuwe wetgeving rond professionalisering en loopbaanpaden.

 

Het creëren van een professionele leergemeenschap (PLG)

We spreken van een professionele leergemeenschap als de onderwijsprofessionals in een school duurzaam individueel en samen leren om het onderwijs aan de leerlingen en de resultaten van de leerlingen te verbeteren (Verbiest en Timmerman, 2008). Verbiest en Timmerman spreken over drie capaciteiten die elkaar beïnvloeden. Die drie capaciteiten zijn de persoonlijke capaciteit van de individuele docent, de interpersoonlijke capaciteit van een collectief en de organisatorische capaciteit van de school.

 

Drie belangrijke aspecten met betrekking tot het creëren van een PLG zijn:

  1. Professionaliteit in de schoolcultuur;
  2. Leren met het oog op de professionele ontwikkeling;
  3. Gemeenschap zich uitend in verbondenheid.

 

Interventies

Mogelijke interventies om een professionele leergemeenschap te creëren:

  • Leraren bereiden samen lessen voor en geven elkaar feedback naar aanleiding van de gegeven les.
  • Collega’s consulteren elkaar naar aanleiding van een concrete leervraag.
  • Vergaderingen worden ingericht als leer- en werkbijeenkomsten, waarin leraren met elkaar nadenken over (bepaalde aspecten van) hun vak.
  • Leidinggevenden gebruiken de gesprekken uit de gesprekkencyclus om richting te geven aan de ontwikkeling van de leraren.
  • Leraren analyseren resultaten en onderzoeken hoe deze tot stand zijn gekomen. Ze wisselen daarbij goede praktijken uit.

 

De genoemde praktijken worden uitgevoerd binnen bestaande systemen en structuren. Om niet vanuit het ‘wat’ maar vanuit het ‘waarom’ te werken, is het nodig om out of the box te denken. Dat wil zeggen dat je als team bestaande structuren als het ware reset en met elkaar het gesprek aangaat over de essentie van professionaliteit, van leren en ontwikkelen en van het creëren van een gemeenschap. Vanuit die essenties kunnen instrumenten en structuren gekozen worden die helpen om het ideaal vorm te geven.

 

Voor meer informatie over het vormgeven van een professionele leergemeenschap kunt u contact opnemen met Alex de Bruijn, managementadviseur van Driestar managementadvies. Voor meer informatie over het vormgeven van een gesprekkencyclus waarin professionalisering en ontwikkelingen een plaats heeft, kunt u contact opnemen Lisette Moerdijk, personeelsadviseur van VGS.

 

Contactpersonen

A.J. (Alex) de Bruijn is senior managementadviseur bij Driestar managementadvies. Binnen zijn

werk als interim-directeur, coach en opleider van directie- & MT-leden (Penta Nova) is Alex voortdurend op zoek naar gedeelde waarden en ambities binnen organisaties.

a.j.debruijn@driestar-educatief.nl

0182 76 04 55

Concept en realisatie: Treffend & Co en Drukkerij Verloop