INTRO

MOTIVATIE

OUDERBETROKKENHEID

TOEGEVOEGDE WAARDE

EXCELLENTIE

LEERKRACHT 2020

MOTIVATIE

HOME / ONDERWIJS - MOTIVATIE

Motivatie is de motor die mensen in beweging zet. Anders gezegd: een innerlijke kracht die bepaalt wat mensen doen of laten. De vraag is: hoe krijg je of houd je die motor aan de gang of hoe beïnvloed je die kracht? Kan dat eigenlijk wel? Dat is belangrijk om te weten voor iedere sector, maar zeker voor het onderwijs.

 

Intrinsiek - extrinsiek

Motivatie is ondertussen een lastig begrip. We spreken wel over ‘intrinsieke’ en ‘extrinsieke’ motivatie. Het eerste lijkt een statisch gegeven en het tweede een beïnvloedbaar domein. Maar wat kunnen we met dat onderscheid in het schoolleven?

 

Ambitie

Een aardig voorbeeld van extrinsieke motivatie is een van de ambities uit het actieplan Leraar 2020, Een krachtig beroep: het onderwijs in Nederland moet naar de mondiale top! Je vraagt je af of deze doelstelling op zichzelf docenten voldoende inspiratie geeft aan de realisatie ervan te werken.

 

Praktijk…

Docenten in welk niveau van het onderwijs dan ook, klagen namelijk vaak over ongemotiveerde leerlingen en studenten. Veel leerlingen haken (geestelijk) af, omdat ze school saai vinden. Ze treffen er te weinig uitdaging. Hoe komt dat? Hoort gebrek aan motivatie bij de puberteit of is dat een misvatting? (‘Als een schip achter de horizon verdwijnt, is het nog niet verdwenen…’)

Heeft het misschien te maken met de innerlijke betrokkenheid van de docenten zelf? Directies vragen zich af: hoe krijgen we mensen in beweging? Niet zozeer voor het kale resultaat en de plaats op de Europese ranking, als wel voor een creatief-lerende gemeenschap waarin zowel docenten als leerlingen volop tot hun recht kunnen komen.

 

en theorie

In publicaties over dit onderwerp passeren tal van theorieën over motivatie de revue. Ze hebben elk hun eigen invalshoek. Begrippen als passie, verbondenheid, competentie en drijfveren komen langs, maar ook ‘plezier hebben in’ en ‘geboeid worden door het spel’.

Ze vormen de brandstof om de motor van het enthousiasme aan de gang te houden.

 

Lessen in motivatie

Hoe kom je erachter wat iemand ten diepste beweegt? Hoe kunnen directies hun docenten motiveren hun leerlingen motiveren? Wat hebben ze nodig om een motiverende leeromgeving te creëren? Welke rol speelt de verwachting die je van mensen hebt een rol en de feedback die je geeft?

 

Driestar educatief gaat deze vragen niet uit de weg en biedt lessen in motivatie aan voor directies en docenten. Zij werkt daarmee doelgericht aan de gewenste professionalisering van docenten, die worden uitgedaagd in het eigen hart te kijken en dat van anderen te raken. Kennis van zichzelf en van de leerling zijn namelijk belangrijke voorwaarden voor goed meesterschap. Daarnaast ontwikkelen directies en docenten in deze lessen met elkaar praktische tools om de leeromgeving te beïnvloeden. En natuurlijk ontbreken leerzame cases niet.

 

Met gemotiveerde docenten die de deskundigheid bezitten het beste uit hun leerlingen te is uw school goed af. En de maatschappij ook! Dat u mogelijk indirect meewerkt aan een gewaardeerde plaats van het Nederlandse onderwijs op de wereldranglijst is alleen maar mooi meegenomen.

 

 

Contactpersoon

A. (Arie) van Groningen is senior onderwijsadviseur bij Driestar onderwijsadvies. Hij heeft veel ervaring met pedagogisch en didactische vaardigheden.

a.vangroningen@driestar-educatief

06 52581162

Concept en realisatie: Treffend & Co en Drukkerij Verloop