INTRO

DUURZAME INZETBAARHEID

GOED PERSONEELSBEHEER

PROFESSIONELE LEERGEMEENSCHAP

PERSONEEL

HOME / PERSONEEL - INTRO

De arbeidsmarkt voor het primair onderwijs is sterk in beweging. Verschillende demografische, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen raken de sector.

 

Deze ontwikkelingen beïnvloeden op hun beurt zowel de omvang als het karakter van de arbeidsmarkt. Op enkele ontwikkelingen is door de sector niet of nauwelijks invloed uit te oefenen. Dit geldt bijvoorbeeld voor:  de conjuncturele ontwikkeling; krimp en invoering van passend onderwijs, wijzigingen in het pensioenstelsel enz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn echter ook ontwikkelingen waar de sector wél invloed op kan uitoefenen. Het is van belang om juist hierop goed in te kunnen spelen. Het onderwijsveld lijkt echter nog zoekende hoe hierop geanticipeerd kan worden. Denk aan de vergrijsde arbeidsmarkt, afnemende sociale zekerheid en noodzakelijke professionalisering van competenties bij de leraren. Daarom ligt voor de periode richting 2020 voor goed personeelsbeleid de focus op:

 

Goed werkgeverschap

Het gaat om alle noodzakelijke activiteiten die met het te werk stellen van personeel in het geding zijn.

 

Duurzame inzetbaarheid

Hieronder worden activiteiten geschaard die gericht zijn op de gezondheid, mobiliteit en welzijn van de werknemer.

 

Professionele leergemeenschap

Dit heeft betrekking op de ontplooiing van de werknemer zodat deze optimaal functioneert en floreert binnen de organisatie.

Concept en realisatie: Treffend & Co en Drukkerij Verloop