INTRO

MOTIVATIE

OUDERBETROKKENHEID

TOEGEVOEGDE WAARDE

EXCELLENTIE

LEERKRACHT 2020

ONDERWIJS

HOME / ONDERWIJS - INTRO

De kwaliteitseisen die politiek en maatschappij aan het onderwijs stellen nemen toe. Nederland zal en moet met het

onderwijs bij de top van de wereld horen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er ‘moet’ heel veel. Het niveau van de leerlingen moet omhoog, ze moeten goede burgers worden. Leerlingen moeten excelleren. Bovendien moeten ze meer gemotiveerd worden, waarbij ze zoveel mogelijk het reguliere onderwijs volgen. En vergeet u niet dat de toegevoegde waarde van

de school beter zichtbaar moet worden?

 

Wat betekenen deze ontwikkelingen voor uw school? Voor leidinggevenden en docenten? Wij

geven u graag een vijftal denkkaders en handvatten om ‘wijs’ en selectief met de nieuwe eisen om te gaan.

 

    Toegevoegde waarde

    Motivatie

    Ouderbetrokkenheid

    Toerusting docent

    Excellentie

    Ouderbetrokkenheid

EXCELLENTIE

Concept en realisatie: Treffend & Co en Drukkerij Verloop