INTRO

SOCIALE VEILIGHEID

BURGERSCHAP

TOELATINGSBELEID

LEIDING GEVEN

IDENTITEIT

HOME / IDENTITEIT - INTRO

Identiteit is het hart van ons onderwijs. Maar dit hart staat

ook onder druk, zowel van binnenuit als van buitenaf.

Welke veranderingen kunnen we verwachten als het gaat om de identiteit van onze school? Hoe spelen we daar op in?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze vragen staan centraal bij de thema’s die hierna aan bod komen. Thema’s waarvoor ook aandacht is in de politiek en waar scholen zich dus op moeten bezinnen. Sociale

veiligheid en burgerschap zijn de eerste twee thema’s. Ze hebben alles te maken hebben met de kerndoelen. Toelatingsbeleid komt als derde aan bod. Mogen leerlingen nog wel worden geweigerd en willen we dat eigenlijk wel? Voor wie zijn we er? Tot slot thema vier: Hoe geven we leiding aan identiteit? Doen we dat vanuit grens- of juist vanuit kerndenken?

Concept en realisatie: Treffend & Co en Drukkerij Verloop