INTRO

ONDERNEMERSCHAP - OP NAAR 2020

BEDRIJFSVOERING

HOME / BEDRIJFSVOERING - INTRO

Een leidinggevende wordt steeds meer ondernemer. Misschien een niet zo voor de hand liggende parallel, maar wel een die steeds duidelijker zichtbaar wordt. Denk bijvoorbeeld aan het herfstakkoord, de doordecentralisatie van het onderhoud in het primair onderwijs enpassend onderwijs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er komt meer geld beschikbaar voor onderwijs, maar daar wordt ook meer voor gevraagd. Deze grotere financiƫle ruimte vraagt, samen met een grotere verantwoordelijkheid, in toenemende mate om

ondernemerschap.

 

Ook richting 2020 is ondernemerschap een belangrijk item. Er moeten immers blijvende keuzes worden gemaakt. Die keuzes hebben financiƫle gevolgen. Daarnaast moeten we ook continu blijven anticiperen op nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs!

 

In het voortgezet onderwijs kan dan bijvoorbeeld gedacht worden aan het op handen zijnde nieuwe bekostigingsstelsel, of voor het onderwijs in het algemeen de verder gaande aandacht voor professionalisering. Ondernemerschap is daarbij zeker gewenst!

 

Het ondernemerschap brengt bepaalde vereisten met zich mee, die op het eerste gezicht niet zo bij het onderwijs lijken te passen. Toch zijn veel leidinggevenden al meer ondernemer dan ze misschien denken. Ondernemerschap is daarbij zeker gewenst!

Concept en realisatie: Treffend & Co en Drukkerij Verloop